Sustenabilitate

Companie certificată ISCC-EU

Compania Prutul deţine Certificate de sustenabilitate ISCC-EU pentru activităţile de trading de cereale şi producţie de ulei, acordate de SGS Germania, în conformitate cu cerinţele din RED (Directiva 2009/28/CE) privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.

Sustenabilitatea sau dezvoltarea durabilă este un concept care promovează dezvoltarea societăţii într-un mod responsabil, fără a epuiza resursele disponibile şi fără a distruge mediul, astfel încât să nu compromită posibilităţile de satisfacere a nevoilor generaţiilor viitoare. Conferinţa mondială asupra mediului, de la Rio de Janeiro (din 1992), a acordat o atenţie deosebită acestui concept, care implică stabilirea unui echilibru între creşterea economică şi protecţia mediului şi găsirea de resurse alternative.

„ISCC” este un sistem de certificare, cu aplicabilitate mondială, care permite diferenţierea între produsele sustenabile şi cele nesustenabile, inclusiv emisiile de gaze cu efect de seră, în diferite faze ale lanţului valoric. Pentru a se califica pentru acest sistem de certificare, biolichidele şi biocarburanţii produşi trebuie să asigure o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră de cel puţin 35%.

Asociaţia ISCC, înregistrată legal, este organismul care răspunde de sistemul ISCC. La această asociaţie pot adera toţi cei implicaţi în producerea, procesarea şi utilizarea de biomasă sustenabilă.

Certificatele de sustenabilitate se emit de către organisme de certificare independente, la finalizarea cu succes a auditurilor. Certificatele sunt documente prin care se confirmă că proprietarul certificatului respectă cerinţele din RED (Directiva 2009/28/CE).

Pentru a lua parte la sistemul de certificare ISCC, este obligatorie îndeplinirea a 3 categorii de criterii:

 • Criterii de sustenabilitate privind cultivarea
  şi producerea de biomasă
 • Cerinţe privind reducerea emisiilor de gaze
  cu efect de seră şi metodologia de calcul
 • Cerinţe privind trasabilitatea şi echilibrul de masă,
  pentru a aduce dovezi temeinice privind originea
  biomasei.

Certificare de sustenabilitate ISCC-EU

Din 2012, compania Prutul deţine Certificatul de sustenabilitate ISCC-EU, emis de către SGS Germania, pentru activitatea de producţie ulei.

Un certificat ISCC emis unei fabrici de rafinare garantează că acea fabrica îndeplineşte toate cerinţele pentru procesarea sustenabilă a culturilor. O fabrică de rafinare nu poate produce sau vinde biomasă ca biomasă sustenabilă dacă nu achiziţionează materii prime produse în mod sustenabil şi certificate.

Certificare productie ulei

Vizualizare certificat

Certificare de sustenabilitate ISCC-EU

Din 2012, compania Prutul deţine Certificatul de sustenabilitate ISCC-EU, emis de către SGS Germania, pentru activitatea de trading de cereale şi oleaginoase.

Un astfel de certificat pentru activitatea de trading dovedeşte sustenabilitatea producţiei de biomasă achiziționată, respectiv că aceasta provine de pe plantaţii care respectă principiile de sustenabilitate:

 • protejarea zonelor cu valoare ridicată în ceea ce priveşte biodiversitatea
 • protejarea zonelor cu stocuri mari de carbon
 • protejarea turbăriilor
 • managementul sustenabil al exploataţiei agricole

Cu îndeplinirea condiţiilor de sustenabilitate, pot fi declarate ca şi sustenabile produsele din categoriile: grâu, rapiţă, floarea-soarelui, porumb şi soia.

Certificare depozitare si trading

Vizualizare certificat